Danhostel og FN´s Verdensmål

  Se hvordan Danhostel har Implementeret FN´s Verdensmål i vores strategi

   

  Vi skal passe på vores planet og på hinanden

  Derfor arbejder vi i Danhostel hver dag med FN’s Verdensmål og på at skabe trygge bæredygtige rammer til fællesskaber, der opfordrer til samvær og større forståelse mellem mennesker uden nogen form for diskrimination.

  Ved at skabe en stærk lokal historiefortælling og attraktivitet, og hvor der passes på vores fælles værdier og ressourcer får vores gæster unikke lokale oplevelser, der samtidig sikrer en større gensidig forståelse for menneskers baggrund og forskellighed.

   

  Afskaf fattigdom

  På Danhostel forærer vi møbler, hovedpuder, dyner og lign. væk, når det er tid til, at de skal udskiftes. Vi holder også loppemarkeder. Produkter eller overskud går til lokale organisationer, som hjælper fattige og udsatte.

  STATUS: Er implementeret.

   

  Stop sult

  Vi optimerer og udveksler information med hinanden om løsninger omkring madpakker, der reducerer madspild og ressourceforbrug. Hvor det er muligt, indgår vi lokale aftaler om overskudsmad til udsatte i lokalmiljøet (hjemløse, fattige, studerende oa.). Vi udveksler gode resteopskrifter, og deler dem med kollegaer på andre Danhostels.

  Herudover bestræber vi os også på at indgå samarbejde med lokale foreninger og aktører.

  STATUS: Er implementeret.

   

  Sundhed og trivsel

  Danhostels mål er røgfrie værelser og fællesområder uden tobaksrøg. Alle Danhostels skal kunne tilbyde motionstilbud og friluftsaktiviteter til personale og gæster.

  STATUS: Er igangsat og vores mål er at det er færdig-implementeret i løbet af 2021.

   

  Kvalitetsuddannelse

  Vi tilstræber en løbende udviklingsproces med vores medarbejdere, og laver en plan herfor. Der tilbydes relevant uddannelse til personalet. Vi stiller os til rådighed for jobprøvning og erhvervspraktik. Vi styrker rammerne for afholdelse af lejrskoler. På alle Danhostels med Wi-Fi er det gratis at komme på nettet.

  STATUS: Bliver løbende implementeret.

   

  Ligestilling mellem kønnene

  Kønsopdeling på fællesværelser. Begge køn skal som udgangspunkt repræsenteres i Danhostels bestyrelse og arbejdsgrupper. Samme løn for samme arbejde.

  STATUS: Er implementeret.

   

  Rent vand og sanitet

  Der skal spareanordninger på nyanskaffelser inden for vand og sanitet. Vi opfordrer vores gæster til at spare på vand og ressourcer. Ved ny-indkøb skiftes der til vandbesparende vaskemaskiner samt fedtopsamling. Der skal bruges miljøgodkendte rengøringsmidler.

  STATUS: Bliver løbende implementeret i løbet af 2020 og 2021.

   

  Bæredygtig energi

  Vores personale undervises i energibesparende tiltag. Ved udskiftning af lyskilder skiftes der til LED-pærer. Vi sætter fokus på lys, varme og andre energikrævende kilder. Hvor det er muligt, skiftes der til vedvarende energi (inkl. leverandører)

  STATUS: Bliver løbende implementeret i løbet af 2020 og 2021.

   

  Anstændige jobs og økonomisk vækst

  Ansættelsesforhold og leverandører skal leve op til gældende lovgivning. Vi samarbejde med lokale aktører inden for oplevelser, attraktioner, handel, restauranter, transport osv. (nuværende Fælles Vækst 2020-strategi pkt. 3)

  STATUS: Er implementeret.

   

  Industri, innovation og infrastruktur

  Vi stiller gratis Wi-Fi til rådighed. Tilbyder eller henviser til cykeludlejning. Bidrager til udvikling af lokale cykel- og vandrerruter. Anviser til offentlig transport.

  STATUS: Er implementeret.  Alle 17 verdensmål

   

  Mindre ulighed

  Danhostels kerneprodukt er trygge rammer til fællesskaber, der opfordrer til samvær. Vi vil indgå et samarbejde med landsdækkende eller lokale humanitære organisationer. Hvis muligt, stille vi gerne faciliteter til rådighed for lokale hjælpeorganisationer.

  STATUS: Er implementeret.

   

  Bæredygtige byer og lokalsamfund

  Vi styrker den lokale historiefortælling og attraktivitet. Vi bestræber os på at handle lokalt og bruge lokale råvarer i videst muligt omfang. Tilbyder eller henviser til cykeludlejning (=#9). Etablerer samarbejde med lokale aktører inden for oplevelser/attraktioner, handel, restauranter, transport osv. (= #8)

  STATUS: Bliver løbende implementeret i løbet af 2020 og 2021.

   

  Ansvarligt forbrug og produktion

  Affaldsbehandling med fokus på - Forebyggelse - Reduktion - Genanvendelse - Genindvinding Vi afskaffer engangsplastic, og etablerer en genbrugsside på Danhostels Intranet – til internt brug for kædens medlemmer. Vi styrker brugen af danske og økologiske sæsonmadvarer.

  STATUS: Bliver løbende implementeret i løbet af 2020 og 2021.

   

  Klimaindsats

  I køkkenet reducerer vi kødforbrug. Vi stiller poser til indsamling af affald i naturen til rådighed. (Fx affald i bytte for en kop kaffe/kage). Vores madpakker emballeres miljørigtigt.

  STATUS: Bliver løbende implementeret i løbet af 2020 og 2021.

   

  Livet i havet

  Vi vil afskaffe engangsplastic og reducere vores forbrug af plastic.

  STATUS: Bliver løbende implementeret i løbet af 2020 og 2021.

   

  Livet på land

  Vi undgår kemikalier ved ukrudtsbekæmpelse på vores Danhostels.

  STATUS: Bliver løbende implementeret i løbet af 2020 .

   

  Fred, retfærdighed og stærke institutioner

  Ingen diskrimination På Danhostel er der plads til alle uanset køn, religion, handicap og etnisk baggrund.

  STATUS: Er implementeret.

   

  Partnerskaber og handling

  Vi vil styrke Danhostel-samarbejdet. Styrke det lokale turismesamarbejde. Vi vil så vidt muligt opfordre til, at Samhandel og andre store leverandører skal leve op til FN’s verdensmål i deres indkøb.

  Vi skal dele ”best practices” og erfaringer, opskrifter inden for bæredygtighed, energibesparelse og madopskrifter med fokus på økologi og vegetariske retter.

  STATUS: Bliver løbende implementeret i løbet af 2020.