Betalingsbetingelser for online-booking
  Ved online booking betales det fulde beløb inkl. evt. tilkøb i forbindelse med bookingen.
  Betalingen foretages med kreditkort via nets.
  Såfremt betalingen ikke gennemføres, annulleres bookingen automatisk.
  Når betalingen er gennemført og godkendt, er reservationen garanteret. De vil herefter modtage en bekræftelse af reservationen.
  Annulleringsbetingelser:
  Rettidig afbestilling kan fortages indtil 7 dage før ankomst dog fratrukket kr. 100,00 i administrationsgebyr. Ved afbestilling sener end 7 dage før ankomst tilbage betales intet.