Betalingsbetingelser for online-booking
  Ved online booking betales det fulde beløb inkl. evt. tilkøb i forbindelse med bookingen.
  Betalingen foretages med kreditkort via nets.
  Såfremt betalingen ikke gennemføres, annulleres bookingen automatisk.

  Når betalingen er gennemført og godkendt, er reservationen garanteret. De vil herefter modtage en bekræftelse af reservationen.

  Annulleringsbetingelser:
  Annullering kan ske indtil 48 timer før ankomsten, ved senere annullering  betales for første døgns bestilte ydelser.
  I tilfælde af no-show opkræves fuld betaling for de bestilte ydelser.