Danhostel konkretiserer FN’s Verdensmål og udvikler eget manifest

  Anette Price

  - De 17 verdensmål gøres håndgribelige og integreres i den daglige drift på de 63 Danhostels i Danmark

  Som en af de første i hostel branchen går Danhostel nu aktivt ind i deres engagement og arbejde med FN’s Verdensmål. Kæden har netop præsenteret en større handlingsplan for sine 63 medlemmer på den årlige generalforsamling den 30. april, og det konkrete arbejde med verdensmålene startes nu op på de enkelte hostels rundt om i landet. Et af de bærende elementer i kædens arbejde med verdensmålene er deres manifest, som bl.a. afspejler kædens eget værdisæt om fællesskab og social ansvarlighed mellem mennesker, manifestet vil danne grundlag for arbejdet med verdensmålene både nationalt og lokalt.

  Vi skal passe på hinanden og på vores fælles klode
  FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, som trådte i kraft 1. januar 2016, passer rigtig godt ind i det værdisæt, som ligger til grund for alt, hvad man står for og arbejder med hos Danhostel. Hos Danhostel er værdierne fællesskab, samvær samt forståelse og respekt mellem mennesker de centrale omdrejningspunkter i den oplevelse, som man ønsker skal afspejles i gæsteoplevelsen under et ophold på et Danhostel. Kæden arbejder med alle de 17 mål, men har ekstra fokus på de områder, hvor de kan gøre en særlig forskel og som passer til deres eget værdisæt. Ole Andersen, direktør hos Danhostel fortæller om kædens arbejde med de 17 verdensmål:

  - Hos Danhostel har det altid været vigtigt for os at være med til at skabe trygge rammer med tid og plads til fællesskaber på tværs af generationer, og hvor mennesker kan mødes og være sammen. I vores arbejde med verdensmålene kan man i princippet sige, at vi går vi tilbage til vores egen oprindelse og DNA, som er kendetegnet ved fællesskab, social omtanke og respekt for hinanden. Vi tror på, at mødet mellem mennesker, styrkelsen af den lokale historiefortælling og det at være en del af et fællesskab fx når man er gæst på et Danhostel, er med til fremme menneskers gensidige forståelse for hinanden, deres baggrund og forskellighed. Derfor arbejder vi i særlig grad med de mål, som omhandler Mindre Ulighed (10), Bæredygtige byer og lokalsamfund (11) og Fred, retfærdighed og stærke institutioner (16), de tre mål passer godt til os og giver os nye muligheder for at arbejde endnu mere målrettet på disse områder, forklarer Ole Andersen.

  Vores arbejde med verdensmålene er langt mere end et pænt stykke papir
  Udover eget manifest i forbindelse med arbejdet med verdensmålene implementerer Danhostel ligeledes en konkret handlingsplan, som alle medlemmer af kæden skal arbejde med i lokalområderne. Man uddanner samtlige værter på de 63 hostels, og integrerer arbejdet med verdensmålene i mange af kædens aktiviteter på nationalt plan. Det er både bestyrelsens og ledelsens ønske, at Danhostels arbejde med de 17 verdensmål skal være langt mere end blot et pænt stykke papir. Ole Andersen uddyber:

  - For virkelig at kunne gøre en forskel og sikre, at alle i vores virksomhed arbejder aktivt med verdensmålene, har det været vigtigt for os at udvikle en handlingsplan, som indeholder aktiviteter på både lokalt og nationalt plan. Vi uddanner alle vores værter i arbejdet med verdensmålene og giver dem redskaber til, hvorledes de kan arbejde med de forskellige mål på eget hostel. For at motiverer alle til at arbejde aktivt med verdensmålene indstifter vi en helt særlig pris ”Danhostel Verdensmål Pris”, som årligt vil blive tildelt det Danhostel, som på ekstraordinær vis har arbejdet med verdensmålene.

  Derudover integrerer vi arbejdet i en lang række nationale projekter. Verdensmålene bliver en del af vores årlige kampagne for skolerne og vi medvirker i kampagnen ”Strik for en sag”, som udleverer strik til trængende. Derudover er vi sammen med SAS, Horesta, Unicef og Wonderful Copenhagen i gang med at planlægge en debat i forbindelse med Folkemødet på Bornholm til sommer.

  - Med afsæt i vores manifest, vores eget værdisæt og det vi står for hos Danhostel, er det vores ambition og håb, at vi kan være med til at bidrage positivt til, at vi i fællesskab når FN’s Verdensmål målsætning om at sikre en bæredygtig udvikling både lokalt, nationalt og globalt i de kommende årtier, slutter Ole Andersen.

  For yderligere information og spørgsmål, kontakt venligst:
  Danhostel Hovedkontor - Telefon: 33313612 / Mail: danhostel@danhostel.dk

  Læs mere om Danhostel og FN´s verdensmål her.
  Læs mere om FN’s Verdensmål her.

  Danhotels Verdensmål manifest:
  ”Danhostel skaber trygge bæredygtige rammer til fællesskaber, der opfordrer til samvær og større forståelse mellem alle mennesker uden nogen form for diskrimination. Ved at skabe en stærk lokal historiefortælling og attraktivitet skabes lokale oplevelser, der sikrer en større gensidig forståelse for baggrund og forskellighed, og hvor der passes på vores fælles værdier og ressourcer”.

  Fakta om Danhostel:
  •    63 hostels er tilknyttet Danhostelkæden (2019)
  •    Medlemmerne har tilsammen ca. 1 mio. overnatninger fordelt på familier og feriegæster, lejrskoler, sports- og fritidsgrupper samt håndværkere.

  Flere pressemeddelelser

  Anette Brylov
  På generalforsamling d. 3. april 2024 har medlemmerne i Danhostel enstemmigt valgt Helle Berthold Rosenberg som ny forperson i Danhostel. Hun afløser Poul Kristian Mouritsen, som de sidste syv år har…
  Anette Brylov
  På Danhostels netop afholdte landsmøde i København, blev John Haurits således kåret som årets vært. Det blev han bl.a. for at give sine gæster mulighed for motion, hygge og andet socialt hvad enten…
  Anette Brylov
  Danhostel har siden 2019 arbejdet aktivt med FN’s Verdensmål og haft særligt fokus på de mål, som omhandler social lighed og social ansvarlighed.