Ansvarsfraskrivelse

  ANSVARSFRASKRIVELSE SAMT ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE

  Juridisk ansvarsfraskrivelse
  1. Danhostel Danmarks Vandrerhjem giver adgang til at benytte dette website på følgende vilkår og betingelser.

   2. Ved at benytte websitet accepterer du de her anførte vilkår og betingelser, som træder i kraft første gang, du benytter websitet. Danhostel Danmarks Vandrerhjem forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre vilkår og betingelser ved at meddele ændringerne online. Du har ansvar for jævnligt at gennemlæse de oplysninger, der ligger online, så du i rette tid kan være informeret om ændringer. Såfremt du fortsætter med at benytte websitet efter, at ændringer er meddelt på sitet, har du dermed accepteret denne aftale med de ændringer, der meddeles på sitet.

   3. Selv om Danhostel Danmarks Vandrerhjem bestræber sig på at tilsikre, at sitet normalt er til rådighed 24 timer i døgnet, påtager Danhostel Danmarks Vandrerhjem sig intet ansvar, såfremt sitet ikke er tilgængeligt på et givet tidspunkt eller i en given periode uanset grunden hertil.

   4. Adgang til sitet kan ophæves midlertidigt eller permanent uden varsel.

   5. Selv om Danhostel Danmarks Vandrerhjem og indholdsleverandører såsom de lokale vandrerhjem bestræber sig på at sikre, at oplysningerne på dette site er korrekte, gives der ingen udtrykkelig eller underforstået garanti for oplysningernes nøjagtighed, og hverken Danhostel Danmarks Vandrerhjem eller andre indholdsleverandører påtager sig noget ansvar for fejl og udeladelser. Oplysningerne på dette website kan indeholde upræcise oplysninger eller trykfejl. Oplysninger kan ændres eller ajourføres uden varsel. Dette website udgør ikke noget tilbud eller nogen aftale, men linker til andre sites, som kan indeholde tilbud eller aftaler. Pris og tilgængelighed af oplysninger kan ændres uden varsel.

   6. En del af dette site indeholder materiale og oplysninger, der er indsendt til Danhostel Danmarks Vandrerhjem af tredjemand. Tredjemand har ansvar for at sikre, at materiale og oplysninger, der indsendes direkte eller indirekte til medtagelse på sitet, overholder national og relevant udenlandsk lovgivning. Danhostel Danmarks Vandrerhjem kan ikke garantere for dette materiales nøjagtighed og fralægger sig herved udtrykkeligt ethvert ansvar for fejl, udeladelser eller upræcise angivelser i materiale, fejlfortolkning og eventuelt tab, manglende opfyldelse, forsømmelighed eller skader, der måtte opstå ved at henholde sig til materialet på dette website, samt enhver form for manglende levering eller påstået manglende levering af de ydelser, der henvises til på dette website, eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller forretningsophør i relation til alle selskaber, personer og firmaer, der henvises til på dette website. Bekræftelse af at oplysningerne er præcise og ajourførte bør indhentes direkte hos de pågældende vandrerhjem eller organisationer.

   7. De fleste illustrationer, kunstværker, fotografier og tekster, der vises på dette website, er beskyttet under dansk og international lovgivning om immateriel ejendomsret og må ikke på nogen måde kopieres eller reproduceres uden tilladelse fra Danhostel Danmarks Vandrerhjem. Tilladelse til at anvende materiale, der findes på dette website, kan indhentes ved at kontakte Danhostel Danmarks Vandrerhjem og opnå skriftligt samtykke.

   8. Meddelelser eller materiale, du sender pr. post eller over Internettet til Danhostel Danmarks Vandrerhjem, er underkastet de specifikke regler, der står anført i de nedenfor anførte regler om databeskyttelse.

   9. Danhostel Danmarks Vandrerhjem er ikke ansvarlig for skader (inklusive uden begrænsning skader i form af mistet omsætning eller mistet fortjeneste), som måtte opstå i eller uden for kontraktforhold eller på anden måde på grund af anvendelse af dette website eller manglende mulighed for at anvende det, eller noget materiale, der er indeholdt heri, eller på grund af handlinger eller beslutninger, der foretages eller træffes i forbindelse med brug af dette website eller sådant materiale.

   10. Desuden påtager Danhostel Danmarks Vandrerhjem sig intet ansvar for indholdet af et website, der henvises til fra dette website via et hypertekst-link. De linkede sites er ikke under Danhostel Danmarks Vandrerhjems kontrol og Danhostel Danmarks Vandrerhjem har ikke ansvar for indholdet af linkede sites eller links, der indeholdes i linkede sites, eller ændringer i eller ajourføringer af disse sites. Disse links stilles til rådighed som en service “som de er og forefindes”, uden nogen udtrykkelig eller underforstået garanti for de deri indeholdte oplysninger. Disse omfatter også links til vandrerhjemmenes individuelle websites med online booking.

   11. Disse vilkår og betingelser er underkastet og skal fortolkes efter dansk lovgivning. Retslige skridt og sagsanlæg angående disse vilkår og betingelser eller parternes forpligtelser i henhold hertil skal uanset formålet hermed kun kunne forelægges en domstol med kompetent jurisdiktion i Danmark.

   12. Danhostel Danmarks Vandrerhjem hæfter ikke for trykfejl angående priser eller oplysninger og forbeholder sig ret til at rette sådanne uden varsel.

  ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE
  VI FORPLIGTER OS TIL AT BESKYTTE DIN DATASIKKERHED. Danhostel Danmarks Vandrerhjem respekterer din ret til datasikkerhed. Vi har udarbejdet denne erklæring om databeskyttelse for at fortælle dig om vores praksis på området. Du kan stille spørgsmål angående denne erklæring om databeskyttelse ved at skrive til danhostel@danhostel.dk.

  Ved gå ind på www.danhostel.dk og benytte de tjenester, der ligger på dette website, accepterer brugeren herved Danhostel Danmarks Vandrerhjems politik for datasikkerhed.

  Overblik
  Datasikkerhed er noget, som de fleste Internetbrugere er optaget af. Danhostel Danmarks Vandrerhjem er meget opmærksom og forstående, når det drejer sig om vore kunders bekymringer angående datasikkerhed på nettet. Hvis du lader dig registrere som bruger af sitet, vil du blive bedt om at give forskellige oplysninger. Vi beder kun om disse oplysninger for at kunne yde dig den bedst mulige service. Du kan være sikker på, at vi ikke videregiver eller sælger personlige oplysninger om vores kunder eller besøgende på vores website til tredjemand.

  Danhostel Danmarks Vandrerhjem indsamler oplysninger om brugerne på tre måder:

   • Trafikdata
  • Brug af cookies
  • Oplysninger givet af dig

  Trafikdata
  Hver gang en besøgende går ind på www.danhostel.dk, indsamles der oplysninger om domænenavn/IP-adresse, henvisende URL, browser og platform, tidspunktet for besøget, de besøgte sider, samt de søgninger, der er udført.

  Samlede trafikdata kan oplyses til potentielle annoncører, researchfirmaer samt forretningspartnere til demografiske formål. Når oplysninger bruges i aggregeret form, kan ingen identificere eller kontakte dig.

  Brug af cookies
  En "cookie" er en oplysning, som vores website sender til din browser, som så gemmer denne oplysning i dit system. En cookie gør, at vores website kan "huske" oplysninger om dine præferencer, enten indtil du går ud af dit nuværende browservindue (ved midlertidige cookies) eller indtil du deaktiverer eller sletter cookien. Mange brugere foretrækker at bruge cookies, så de kan bevæge sig rundt så smidigt som muligt på et website. Cookies anvendes også til at vurdere din brug af websitet, udarbejde rapporter om websiteaktivitet til websiteoperatører samt til at yde andre tjenester i forbindelse med websiteaktivitet og Internetbrug. Danhostel Danmarks Vandrerhjem kan også videregive disse oplysninger til tredjemand, hvis dette kræves efter lovgivningen, eller hvis tredjemand skal bearbejde oplysningerne på vegne af Danhostel Danmarks Vandrerhjem.

  Du bør vide, at cookies ikke indeholder flere oplysninger, end du accepterer, og de er ikke i stand til at “invadere” din harddisk og rapportere personlige eller andre oplysninger tilbage til afsenderen. Du kan nægte at anvende cookies ved at vælge den dertil svarende indstilling på din browser, men du bedes bemærke, at hvis du gør dette, så kan du eventuelt ikke bruge dette websites funktioner fuldt ud. Som nævnt ovenfor giver du ved at benytte dette website samtykke til, at Danhostel Danmarks Vandrerhjem behandler data om dig på ovenstående måde og til ovenstående formål.

  Oplysninger givet af dig
  Generelt indsamler Danhostel Danmarks Vandrerhjem kun personlige oplysninger, når du lader dig registrere til et nyhedsbrev, bestiller brochurer eller deltager i konkurrencer for at yde dig den service, du har bestilt.

  De oplysninger, du indsender, når du lader dig registrere til et nyhedsbrev, anvendes af Danhostel Danmarks Vandrerhjem til at målrette annonceringen i nyhedsbrevet. Danhostel Danmarks Vandrerhjem videregiver ikke disse oplysninger til annoncører eller tredjemand.

  Brug af e-mail-adresser
  Når du bliver abonnent, siger du ja til pr. e-mail at modtage vores nyhedsbrev og andre oplysninger om særlige tilbud, som vi mener, kan have din interesse.

  Fortryder du tilmeldingen til Danhostels nyhedsbrev, kan du afmelde dig ved at benytte linket nederst i det senest modtagne nyhedsbrev eller fra forsiden af www.danhostel.dk.

  Reaktioner og ajourføringer til dig
  Vi svarer generelt på spørgsmål, anmodninger om service eller information, samt andre forespørgsler, som vi modtager pr. e-mail. Vi kan også bevare denne korrespondance, så vi kan forbedre vores tjenester og website yderligere.

  Undersøgelser
  Fra tid til anden kan vi bede om oplysninger via undersøgelser. Deltagelse i disse undersøgelser er helt frivillig, og du kan altid selv vælge, om du vil give de pågældende oplysninger. Oplysninger fra undersøgelser anvendes til at overvåge eller forbedre dette website samt til at forbedre vores kundeservice.

  Håndhævelse af politik om datasikkerhed
  Hvis du føler, at Danhostel Danmarks Vandrerhjem overtræder denne erklæring om databeskyttelse, bedes du kontakte os på danhostel@danhostel.dk.

  Booking via danhostel.dk
  På Danhostel.dk stiller vi denne webbaseret platform til rådighed, hvor individuelle Danhostels (vandrerhjem) kan udbyde deres værelser til reservation/salg og hvor hjemmesidens besøgende kan foretage reservationer direkte på de enkelte Danhostels.

  Ved at foretage en reservation gennem Danhostel.dk indgår du et (juridisk bindende) kontraktmæssigt forhold med det vandrerhjem du reserverer hos. Reservationen foregår via en applikation, hvilket betyder at du reelt, gennem danhostel.dk, booker direkte hos vandrerhjemmet – igennem denne applikation. Bookingbekræftelse og vandrerhjemmets bookingbetingelser kommer direkte fra vandrerhjemmet – ligesom betaling går direkte til vandrerhjemmet.

  På danhostel.dk, er de oplysninger vi formidler, baseret på de oplysninger vandrerhjemmene giver os, både via et ekstranet og via deres egne bookingsystemer som de er fuldt ud ansvarlige for at opdatere. Alle deres priser, antal ledige værelser samt øvrig information, som findes på vores hjemmeside, er derfor vandrerhjemmenes ansvar – og enhver henvendelse om bookinger skal derfor stiles direkte til de enkelte vandrerhjem.

  Selvom vi overvåger webplatformen nøje, kan vi ikke kontrollere og garantere at samtlige vandrerhjems oplysninger er nøjagtige.

  Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle fejl, afbrydelser, servernedbrud, opdatering eller vedligeholdelse af vores hjemmeside eller andet samt unøjagtig, misvisende eller forkert information.

  De enkelte vandrerhjem holdes til enhver tid ansvarlige for, at deres information, der findes angivet på vores danhostel.dk (herunder priser og antal ledige værelser) er nøjagtig, fyldestgørende og korrekt.

  Afbestilling

  Når du foretager en reservation på et Danhostel vandrerhjem accepterer og godkender du de gældende afbestillings- og udeblivelsesregler der gælder for det pågældende vandrerhjem og til vandrerhjemmets øvrige regler og vilkår. Det er det enkelte vandrerhjem der skal kontaktes direkte, for mere information omkring reservation og senere afbestilling – da vi vil gerne sikre den nære relation mellem vandrerhjem og gæst.

  De generelle afbestillings- og udeblivelsesregler for hvert Danhostel, kan findes på vores webplatform på vandrerhjemmets reservationsside - under reservationsproceduren samt i e-mail-bekræftelsen fra vandrerhjemmet.

  Vi anbefaler at du gennemlæser overnatningsstedets regler for afbestilling og udeblivelse grundigt inden du gennemfører din reservation.

  Danhostel.dk og de vandrerhjem der benytter siden til salg af overnatninger, tager forbehold for fejl i priser og tekster og forpligter sig ikke til at sælge deres produkter til den nævnte pris på websiden – hvis den indeholder fejl.

  Frapriser på denne side er til hver en tid kun vejledende.

  Danhostel/28. januar 2013.