Corona/Covid-19 og lejrskoleophold

  Corona og lejrskoler

  VI PASSER PÅ VORES LEJRSKOLER

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplyser, at skoleklasser godt, som en del af undervisningen, kan tage på lejrskole – så længe at de til enhver tid gældende generelle anbefalinger overholdes.

  På Danhostel sørger vi for:
  At der er mulighed for at vaske hænder og at der er adgang til at spritte hænder – så anbefalingen om god håndhygiejne kan overholdes.

  At rengøring i forhold til regler fra Sundhedsstyrelsen bliver fulgt.

  At anbefalingen om 1 meters afstand så vidt muligt også overholdes i forbindelse med sovepladser, så det sikres, at elever ikke ligger for tæt op ad hinanden i for eksempel sovesale, eller værelser med flere elever samlet.

  BEMÆRK, at der fra d. 22. august 2020 er påbud om at bære mundbind i alle busser. Mundbind skal selv medbringes.

  Forsamlingsforbud for skoleklasser
  Styrelsen kan oplyse, at forsamlingsforbuddet ikke gælder for de pædagogiske aktiviteter og den undervisning, som dagtilbud, institutioner, skoler mv. udfører. Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder også for aktiviteter og undervisning, som dagtilbud, institutioner, skoler mv. gennemfører uden for de lokaler eller lokaliteter, som dagtilbuddet, skolen, institutionen mv. råder over.

  Retningslinjerne kan findes på Børn- og Undervisningsministeriets hjemmeside her.
  Her findes også svar på reglerne om undtagelse for forsamlingsforbuddet, jf. ovenfor.